Contributie 2022 Prijs per jaar Prijs per maand
Leden t/m 17 jaar € 90,00 € 7,50
Leden 18 jaar en ouder € 144,00 € 12,00
Steunende leden € 60,00 € 5,00

IBAN-nummer: NL05 RABO 0187 6239 61 t.n.v HBS De Alpenjagers