Contributie 2020 Prijs per jaar Prijs per maand
Leden t/m 17 jaar € 78,00 € 6,50
Leden 18 jaar en ouder € 132,00 € 11,00
Steunende leden € 60,00 € 5,00

IBAN-nummer: NL05 RABO 0187 6239 61 t.n.v HBS De Alpenjagers