Het bestuur:

Voorzitter Jean Smeets voorzitter@dealpenjagers.nl
Secretaris Jessica Tummers secretaris@dealpenjagers.nl
Penninmeester Léon Slag
Bestuurslid Wil Wolters
Bestuurslid Frits Dols
Jeugdtrainer Jean Smeets ( begeleider)