Het bestuur:

Voorzitter Rudy Coumans voorzitter@dealpenjagers.nl
Secretaris Jessica Tummers secretaris@dealpenjagers.nl
Penninmeester Kimberly Roberts penningmeester@dealpenjagers.nl
Bestuurslid Wil Wolters
Bestuurslid Frits Dols
Jeugdtrainer vacant