Het bestuur:

Voorzitter Jean Smeets voorzitter@dealpenjagers.nl
Secretaris Gé Dohmen secretaris@dealpenjagers.nl
Penninmeester Léon Slag
Bestuurslid vacant
Bestuurslid Wil Wolters
Jeugdtrainer vacant