Het bestuur:

Voorzitter Jean Smeets vzalpenjagers@gmail.com
Secretaris Bianca Eberson secretariaat.alpenjagers@gmail.com
Penninmeester Léon Slag
Bestuurslid Ton Wagemans
Bestuurslid Jos Roberts
Jeugdtrainer Bainca Eberson (HBT 2)