!!!!!!!  In onze accommodatie vinden alleen na onderling overleg de trainingen plaats op zaterdagmiddag .

Algemene informatie

Trainingsavonden:

Dinsdag: Jeugdtraining:          19:00 – 20:00 uur

Algemene training: 19:30 – 21:00 uur

Donderdag: Algemene training: 19:00 – 21:00 uur

Aankomende leden
Voor een aankomend schutter is de volgende informatie beschikbaar:
De geschiedenis van het schieten met pijl en boog
Het beginnersreglement

Nieuwe leden worden opgevangen door een trainer of door een begeleider.

Het schieten met pijl en boog
Dit is een sport die je kunt vergelijken met andere schietsporten op het richten na. Het boogschieten vraagt van de schutter een behoorlijke dosis zelfbeheersing, spierbeheersing en concentratievermogen, om uiteindelijk tot voldoende resultaat te komen. Verder is er ook een hoeveelheid idealisme nodig om zich met deze eeuwenoude sport bezig te houden, maar daar staat een  sport tegenover die veel plezier schenkt en zorgt voor zelfbewustzijn.

Het boogschieten is niet echt een kijksport en geniet daarom minder bekendheid bij het grote publiek. Deze sport moet je beoefenen om  te begrijpen en te waarderen.

In de middeleeuwen, toen de boog nog als gevechtswapen dienst deed, was een boogschutter in Sittard een heel belangrijk man zoals blijkt uit een reglement van 1487. Voorzien van een hoed van stijf rundleder, en een stalen kraag ter bescherming van de hals tegen zwaard slagen en de lange Engelse boog van eiken of ebbenhout met lange eikenhouten pijlen, maakten hem tot een geducht krijgsman. Destijds moest een geoefend schutter 12 maal per minuut over aan afstand van 200 meter een paard kunnen raken.

Dit is echter verleden tijd:na de tweede helft van de zeventiende eeuw had de boog als gevechtswapen afgedaan maar bleef tot heden in gebruik als jacht- en sportwapen.

De boogsport heeft een enorme opbloei gehad in 1900, toen werd het voor het eerst een Olympische sport in Parijs. In 1931 volgde de oprichting van de Federation International de Tir a l’Arc (FITA) een organisatie die zich met het internationaal wedstrijd gebeuren bezig houd.

Zoals in bovenstaand stukje geschiedenis is aangegeven is en blijft een boog een wapen.
Tijdens wedstrijden en trainingen zal men zich daarom aan bepaalde afspraken en regels moeten houden om de veiligheid van u zelf en andere schutters te waarborgen.

Hieronder vindt men het Beginnersreglement.

Het Beginnersreglement van De Alpenjagers Sittard

1. U heeft het basispakket met informatie van de Alpenjagers voor u liggen.

2. Het aanmeldingsformulier dient men zo spoedig mogelijk voor de volgende nieuwe maand ingevuld in te leveren bij de instructeur.

3. Nu is men in principe lid van onze vereniging en dus vanaf de eerst volgende maand contributie verschuldigd. Zeker de eerste 2 a 3 maanden  zien wij als een soort proefperiode om aan de sport te wennen en stellen dan ook gratis tijdens de vaste trainingsavonden boog en pijlen ter beschikking

4. Als men na deze periode verder wil gaan met de handboogsport  als lid van onze vereniging  dient men zich te realiseren dat men door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier en het doorlopen van de proefperiode automatisch bereid is om naar eigen kunnen aan alle corvee werkzaamheden welke nodig zijn om een vereniging draaiend te houden mee te werken ( zoals bardienst, poetsdienst, onderhoud lokaal, assistentie bij instructie middag/avond en georganiseerde wedstrijden). Verder dient men na de proefperiode de contributie over te maken naar de elders (onder info)vermelde bankrekening van HBS de Alpenjagers . Bij de secretaris kan men een kopie krijgen van het huishoudelijk reglement.

5. Zoals in punt 3 wordt aangegeven stelt de vereniging de eerste  2 a 3 maanden gratis een boog en pijlen ter beschikking. Na deze periode kan de vereniging hier voor een vergoeding vragen van € 5,00 per maand. Dit word beslist door het bestuur waarna het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt met de contributie naar de elders(onder contributie) vermelde bankrekening van HBS de Alpenjagers.

6. Uiterlijk na 6 maanden wordt er van de schutter verwacht dat hij of zij voor een eigen uitrusting gaat zorgen. Dit kan door een boog te huren of te kopen bij een handelaar.

7. De instructeur van nieuwe leden beslist op welke afstand een schutter kan schieten en of deze in staat is om wedstrijden te schieten.

8. Een beginnende schutter schiet niet meer dan 2 of 3 pijlen per beurt .Zo is er meer aandacht voor techniek en concentratie.

9. Iedereen die niet schiet moet achter de wachtlijn blijven staan (met uitzondering van de instructeur). Verder mag men schutters die onder de boog staan niet storen of hinderen.

10. Als er niet meer geschoten wordt (soms aangegeven met een bel signaal) mag men naar voren om de pijlen te halen.

11. De schietaccommodatie is geen speelplaats!! Elk lid mag iemand waarschuwen wanneer er een gevaarlijke situatie ontstaat .

12. Als men wil stoppen als lid van onze vereniging dient men dit door te geven aan de secretaris anders blijft de contributieplicht van kracht en kan men achteraf nog een rekening verwachten van de penningmeester.

Privacyverklaring

Privacyverklaring