Ook dit jaar hebben vier schutters van onze vereniging deelgenomen aan het ludieke Peter Vincent toernooi dat gehouden is In Cafe “De Keulsteeg ” in Neerbeek.
Aangezien dit een ludiek toernooi is wijken de spelregels nogal af van een gewone wedstrijd. Hier gaat het er niet om zo veel mogelijk punten te schieten maar om zo weinig mogelijk punten te schieten.
Dit is natuurlijk het gemakkelijkste te bereiken door gedurende tien beurten telkens een “1” te schieten. Schiet men echter buiten de “1” dan krijgt men 12 punten toegevoegd aan de totaalstand. De 2,3,4 enz telt gewoon zo als geschoten.
Na tien beurten wordt de totaalstand opgemaakt. Elk team mag zoveel sessies van tien beurten schieten als het wil.
Het gaat uiteindelijk om de laagste score per team.
De beste “lage” score van de Alpenjagers was “91” wat neerkomt op een gemiddelde van “2,275” per pijl.
De slechtste “lage” score was 159 resulterend in een gemiddelde van ” 3,975″ per pijl.
Als team zijn de Alpenjagers als derde geeindigd.
Ge Dohmen is samen met twee andere schutters geeindigd als ” SLECHTSTE schutter” met een gelijk aantal punten.
Helaas had hij een “1” te kort om als “slechtste” schutter te eindigen.
Het was in elk geval een zeer gezellig en geslaagd toernooi.

Please Login to Comment.